Hướng dẫn thanh toán

 

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt khi giao hàng áp dụng với hình thức giao hàng do nhân viên EFA Mây Mộc  trực tiếp giao hàng và lắp đặt tại địa chỉ của khách hàng. Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

EFA Mây Mộc chấp nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo thông tin chi tiết dưới đây

Chuyển tiền/chuyển khoản:.

Tên tài khoản: LE TUAN ANH

Số tài khoản: 6295 868686

Tại: Ngân hàng Techcombank

Hoặc:

Tên tài khoản: LE TUAN ANH

Số tài khoản: 125888999

Tại: Ngân hàng VIB

3. THANH TOÁN QUA SHOPEE:

Quý khách tiến hành đặt hàng và thanh toán qua shopee.