Sứ mệnh

EFA tâm niệm cuộc sống con người phải hòa hợp với thiên nhiên, từ đó tạo ra các công trình gần gũi, thân thiện môi trường.

Tầm nhìn

Nằm trong top 10 các Công ty Thiết kế Kiến trúc và Nội thất sinh thái tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Bảo tồn và tác động ít nhất đến các yếu tố tự nhiên để mang lại lợi ích lớn nhất cho thiết kế sinh thái.
Đồng thời, đặt con người và môi trường vào trung tâm trong các công trình.

Mục tiêu thiết kế

  • Bảo tồn tối đa các yếu tố thiên nhiên
  • Đặt con người và môi trường vào trung tâm
  • Sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường
  • Nâng cao chất lượng sống, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất – tinh thần của gia chủ